National Fisheries Research and Development Institute Online Information System
Ako si Juan, Isang Mangingisda

by: Pluma
March 28, 2018

Bago pa man sumikat ang haring araw,
Bago pa man tumilaok ang manok sa parang,
Handan na akong gumalaw- galaw,
Upang gawin ang tungkuling sa aki’y nakaatang.

Hipan na ang aking kape’t initin ang pandesal,
Nang sikmura'y magkalaman bago sa gawai’y sumalang,
Pagkat ang lambat ko’y nakaayos na’t nag-aabang,
Sa aking pagpalaot paggising ng aking mahal.

Ano pa nga ba at ang aking bangka ay handa na,
Makina nito’y umaarangkada na,
Nawa sa aking pagpalaot ay makapangisda ng sagana,
Upang pag-aaral ni bunso’y aking maayuda.

Simpleng buhay aking masasabi,
Sa dagat pamumuhay nami’y nanggagaling,
Kaya naman sigla nito’y aming pinananatili,
Nang di matulad sa ibang karagatang ngayo’y walang ng ningning.

Ako si Juan isang mangingisda,
At di ko iyon kailanman itatago at ikakahiya,
Pamumuhay man namin ay payak at di gaanong masagana,
Masaya naman kaming namumuhay ng sama- sama’t nagkakaisa.

Pagkat sa akin ang tunay na kasaganaan at kaligayahan,
Ay di nasusukat sa dami ng pag-aari’t kayamanan,
Bagkus ay sa yaman sa puso at dakilang pagkatao,
Na di kailanman mababarayan ng kahit gaano karaming salapi at ginto.

 

** A tribute to all fisherfolk who practices sustainable fishing.